Respekt k porodu ČB
Respekt k porodu ČB
Respekt k porodu ČB

Nerušit! Rodím.

23. – 26. 5. 2013

Informativní festival o těhotenství, porodu, mateřství a rodičovství


Děkujeme všem přednášejícím, posluchačům a dobrovolníkům!


Na festival RESPEKT K PORODU budou navazovat pravidelné přednášky, besedy a seberozvojové semináře. Chystáme gravidjogu, tanec rodiček, kontaktní rodičovství,...


Vše bude postupně uveřejňováno na www.znovuzrozena.cz

nebo na facebooku www.facebook.com/PrateleVedomehoRodicovstvi


Máte-li nějaké téma, o kterém byste se rádi dověděli více, NAPIŠTE kajasukdolova@gmail.com
Můžete se také přihlásit o odběr NOVINEK ZnovuZrozená s aktuálním připravovaným programem celého prostoru info@znovuzrozena.cz

Program

Čtvrtek 23. 5. 2013

18:00 - 19:30

Porod jak jej známe

Citlivě natočený snímek v režii Eleny Tonetti – Vladimirova, který inspiruje k vědomému porodu a ukazuje jak široké jsou aspekty a souvislosti, které působí a ovlivňují vznik nového života od okamžiku početí, během těhotenství i porod samotný.

Film obsahuje 11 přirozených porodů, včetně domácího porodu, porodu ve vodě a porodu dvojčat. Součástí filmu jsou také rozhovory na témata jako sexualita zrození, vedlejší účinky císařského řezu, obřízka, spiritualita porodu a další.

Obsah je prezentován jemným a nekonfliktním způsobem.

Film je v původním znění s českými titulky - 73 minut

Promítání filmu s diskusí

Nejen o filmu ale i o technikách Eleny Tonetti s její žačkou Renatou Šťastnou ...

Renata Šťastná Absolvovala u Eleny Tonetti výcvik v technikách Birth into Being (Zrození do Bytí) a je oprávněna vést semináře se zařazením těchto technik.

Vede prožitkové semináře, individuální poradenství, pohybové meditace, je lektorkou rodinných konstelací a zakladatelkou a provozovatelkou českobudějovického centra ZnovuZrozená

Více na www.znovuzrozena.cz

Pátek 24. 5. 2013

16:00 - 17:45

Vědomá příprava na porod

Každý porod je jedinečný a především neopakovatelný. Stojí za to se na porod připravit, podle toho, jak kdo cítí. Každá žena potřebuje na své cestě mateřstvím něco jiného.

Nabízím ke sdílení vlastní příběh. Porodila jsem tři děti, první běžným způsobem v nemocnici v Českých Budějovicích, druhé do vody v nemocnici ve Vrchlabí a třetí též do vody v nemocnici v Českém Krumlově. Poslední porod jsem celý nahlas prozpívala a dodnes jsem za ten prožitek nesmírně vděčná.

Po zkušenostech mohu prohlásit, že i v dnešní době lze porodit v nemocnici podle vlastních představ, vědomě, klidně, bez lékařských zásahů a s maximálním respektem odborného personálu.

Přijďte si poslechnout, jaká byla moje cesta k tomu, abych mohla vnímat vlastní porody jako dar.

p>
Hanka Kalová

Maminka tří krásných dětí, v současné době pár měsíců po porodu. Lektorka vědomé a aktivní přípravy na mateřství a rodičovství (A centrum, Praha, 2012).

www.happymother.cz

18:00 - 19:30

Svoboda pro porod

Šedesátiminutový dokument, součást celosvětového dokumentárního projektu ONE WORLD BITRH.

Burcující film volající po změně gynekologického monopolu, který v mnoha zemích porušuje práva žen vbrat si kde a jak budou rodit.

Ve filmu se mimo jiné představí více než 40 expetrů v oblasti porodnictví i mezinárodního práva, všichni volající po změně péče o těhotné ženy.

Film je v původním znění s slovenskými titulky.

Promítání filmu s diskusí
Porodní asistentka Hanka Brožová, matka čtyř dětí Aliana Clarte, Vy a Vaše otázky a podněty nad filmem Svoboda pro porod.

Sobota 25. 5. 2012

9:00 - 10:45

Komunitní péče porodní asistentky

Registrovaná porodní asistentka Bc. Hana Brožová povypráví o tom, jaké to je být porodní bábou v pětadvaceti.

Vysvětlíme si, co vlastně pojem komunitní porodní asistence znamená a probereme výhody a nevýhody této péče. Ujasníme si, jaké kompetence a vzdělání vůbec pro tuto práci porodní asistentky mají. Zapátráme, jak se péče porodních bab vyvíjela v minulosti, jak to funguje v zahraničí a jaké možnosti máme u nás.

Nahlédneme do problematiky domácích porodů a na závěr nebude chybět prostor pro Vaše otázky.

Hanka Brožová

Bc. Hanka Brožová je registrovaná porodní asistentka. Pochází z ČB, kde také odstátnicovala na ZSF JČU v oboru Porodní asistence. Momentálně se připravuje na státnice v navazujícím mgr. oboru Komunitní péče v porodní asistenci na LF OU.

Je viceprezidentkou UNIPA, lektorkou tantrajógy pro ženy a masérkou pro těhotné.

Zajímá se o přirozené a alternativní metody v porodnictví a dary přírody ve všech možných podobách.

Více na www.porodnibaba.wbs.cz

11:00 - 12:45

Nerušit! Rodím.

Přivádění dětí na svět je úžasná věc. Obvykle se na ten okamžik těšíme a představujeme si jaké to bude. Ale co když ... ? Kamarádka, sestra, švagrová, maminka, říkaly, že ... Co když tu bolest nezvládnu? Povídání o tom, co se děje při porodu.

Ivana Königsmarková

Po absolvování nadstavbového studia na KSZŠ v Praze, obor porodní asistentka (dříve ženská sestra) v roce 1974 nastoupila na II. Gynekologicko-porodnickou kliniku VFN v Praze. Vždy se považovala spíše za porodní asistentku než ženskou sestru a pracovala po dobu 20 let převážně na porodnických odděleních. V roce 1992 odjela na dvouměsíční studijní pobyt do Dánska

Aby mohla realizovat i u nás v praxi to, co odpovídalo jejím představám a s čím se běžně setkávala v Dánsku, odešla do soukromé gynekologické ordinace a zároveň jako registrovaná soukromá porodní asistentka připravovala ženy k porodu a cvičila s těhotnými a ženami po porodu. Později přijala nabídku, aby se podílela na přípravě a realizaci Centra aktivního porodu ve FN Bulovka v Praze.

Během své profesionální praxe se zúčastnila množství seminářů a kurzů pro porodní asistentky a mezinárodních konferencí doma i v zahraničí. V současné době je prezidentkou UNIPA (Unie porodních asistentek). V souvislosti se vstupem ČR do EU se podílela na tvorbě srovnatelných podmínek pro výkon povolání a postavení českých porodních asistentek ve společnosti. S tím úzce souvisí také její aktivity legislativní a snaha o to, aby péče o ženu a dítě se i v ČR řídila doporučeními WHO.

14:00 - 15:45

Podpora bondingu jako můj životní příběh

Narodila jsem se mamince, jejíž dítě zemřelo několik dní po svém narození. Když jsem se narodila, chtěla jsem být i nadále u své maminky. Využila jsem k tomu jediný nástroj, který jsem měla, pláč. Moje maminka slyšela můj pláč přes několik dveří nemocnice, prvních sedm dní mého života, slyšela ho a trpěla se mnou. Tím se začala rozvíjet moje nedůvěra v mé vlastní schopnosti, moje závislost na autoritách. Můj syn se narodil akutním císařským řezem, moje starší dcera spontánně a moje mladší dcera ve 24.týdnu těhotenství, na hranici životaschopnosti. Nejenom tyto mé životní zkušenosti mi potvrdily můj intuitivní pocit, že dítě patří k matce a otci za každé situace.

Aktivně podpořená raná vazba mezi dítětem a jeho rodiči positivně ovlivňuje zdraví i život celé rodiny. Budeme se věnovat možnsotem podpory rané vazby při různých životních situacích na základě osobní i odborné zkušensoti.

Pomozme našim dětem věřit ve své vlastní schopnosti. poslouchejme jejich pláč. Podporujme je ve využívání vlastních zdrojů k uspokojování jejich autentických potřeb. Pojďmě věřit sami sobě.

Ivana Antalová

Ing. Ivana Antalová je lektorkou a poradkyní rodičovství, expertkou v Energy Streaming Leadership Vision.

Podporuje rodiče v návratu k sobě samým a v intuitivním rodičovství. Aktivně se podílí na prosazování myšlenky „Dítě patří k rodičům“, píše články, komunikuje se zástupci veřejného života i odborníky ve zdravotnictví. Podílí se na ochraně základních lidských práv a svobod i v porodnictví jako důležitého předpokladu šťastného života každého z nás.

 V autorském kolektivu s Michaelou Mrowetz a Gaurí Chrastilovou napsala knihu „Bonding – porodní radost“. Založila projekt podporující rodiny s předčasně narozenými a nemocnými novorozenci „BabyKlokánci, o.s. Zrnka“.

S manželem, třemi dětmi a psem žije v centru Prahy.

Více na www.ivanaantalova.cz

16:00 - 17:45

Rodič ve své síle, ten nejlepší dárek pro naše děti

Jaké je to, když jsme rodičem vědomým si své síly a lásky?

Nemusíme se řídit výchovnými programy, můžeme se jimi inspirovat, přitom cítit své děti, jejich potřeby i potřeby své vlastní - postavit si tak výchovu na míru pro sebe a své děti. Víme, jak skloubit práci, rodinu, své zájmy a koníčky i péči o zdraví. Nejsme již štvancem, naopak, všechny oblasti života jsou naší součástí, podporují nás. Víme kdo jsme a kam jdeme.

Nabízím wokshop na toto téma s následnou relaxací s metodou Energy streaming. Odhalíme sabotážní programy, které blokují naši sílu a lásku a v relaxaci je rozpustíme.

Po relaxaci odejdeme jiní - spojení se svou vnitřní sílou. Tou je síla vnitřního muže a láska vnitřní ženy.

Olga Šestáková

Olga má více než 10 let zkušenosti v oblasti osobního rozvoje, rodičovství, řízení vlastního podniku a propojování všech těchto oblastí dohromady.

Jako matka 4 dětí propojuje nové formy leadershipu do oblasti rodičovství a vztahů s velkým úspěchem. Její expertní oblastí je obnovení vnitřních zdrojů a síly, následné správné uchopení vize, jako základního nástroje leadershipu, odkrytí vlastního poslání pomocí vnitřních talentů a kvalit.

Olga je expertem na přirozené zvládání rodičovství a čerpání vnitřních sil, relaxaci a obnovení skrytých zdrojů. Kvalifikace: Energy Streaming Visionary Leadership Expert EMEA region Reference: Hewlett Packard Academy – W.I.N.

www.silazeny.cz

18:00 - 19:45

Jak na porod bez bolesti ?

O tom, že porod nemusí být bolestivým utrpením, už se v poslední době konečně začíná více mluvit. Mám z toho velkou radost, protože jedině větší informovanost v této oblasti může pomoci stále většímu množství žen k hladkým a přirozeným porodům. Protože to je přesně to, co je naší skutečnou přirozeností.

Na této přednášce se dozvíte tři nejrozšířenější mýty, na které se o bolesti u porodu stále hodně věří. A také se s vámi podělím o praktické rady a tipy, které můžete využít při své přípravě na váš vlastní porod bez bolesti.

Veronika Vojáčková

Sama jsem si prošla několikaletou cestou, na které jsem sbírala informace o tom, jak porod zvládnout co nejlépe. Velkou inspirací mi byla vyprávění žen, které příchod svého miminka prožívaly jako pozitivní zkušenost, nebo dokonce jako něco nádherného. Mám za sebou dva porody, mám dvě krásné dcery a každá se narodila jinak. První Zůza ve velkých bolestech. Byla to pro mě natolik nepříjemná zkušenost, že už jsem nikdy nechtěla nic podobného zažít. Po pečlivé přípravě jsem nakonec druhý porod zvládla výrazně lépe, a i když nakonec také chvíli bolel, ten rozdíl byl obrovský. První porod pro mě byl nejhorším zážitkem v životě a druhý porod byl tím nejkrásnějším, co mě kdy potkalo. Je pro mě doteď zdrojem nekonečné síly a sebedůvěry.

Mojí touhou je své zkušenosti, dovednosti a informace šířit dál proto, aby mohly prospět dalším ženám. Práce s těhotnými ženami je mou velkou vášní a radostí. Porody mě prostě baví, baví mě potkávat ženy a otevírat jim nové obzory, inspirovat je a vést je na cestě k jejich vlastnímu porodu, který proběhne podle jejich představ.

Více na www.porodbezbolesti.cz

Neděle 26. 5. 2013

9:00 - 10:45

Aromaterapie

Kvalitní rostlinné i éterické oleje mohou přinést ženám v období těhotenství, porodu a šestinedělí potřebnou energii a sílu. Mohou podpořit jejich zdraví, posílit imunitní systém, či ulevit při zátěži a stresu.

Ráda bych vám nabídla a doporučila:

- Jak používat a vybírat éterické oleje v těhotenství.

- Jaké jsou vhodné esenciální oleje pro relaxaci, na podporu úzkostí či strachu, na fyzické problémy, jako jsou např. nevolnosti, otoky, křečové žíly…

- Jak je využít v porodnici, v šestinedělí i v následné péči o miminko.

Broňa Hradecká

Jmenuji se Bronislava Hradecká, jsem praktik. Od roku 1999 se věnuji aromaterapii. V roce 2001 jsem dokončila Institut aromaterapie a jsem členkou AČA (Asociace českých aromaterapeutů).

Od roku 2002 mám vlastní praxi, zaměřenou na péči o ženu a dítě. Přednáším též na různých odborných kurzech, mimo jiné vyučuji i v kurzu “Péče o ženu v těhotenství a při porodu“, pořádaným AČA.

www.hradecka-brona.cz

11:00 - 12:45

Látkové plenky a bezplenková komunikační metoda

Přirozená hygiena kojenců je nejstarší a nejpřirozenější péče o vyměšování miminek. Využívá přirozeného instinktu být v suchém a čistém prostředí. Stejně přirozená věc jako kojení je i vylučování. Metoda silně prohlubuje vztah dítěte s rodičem, je výborná pro tatínky, kteří tak mohou místo kojení navázat hlubší vztah s dítětem. BKM přispívá k psychické pohodě miminka i k jeho zdraví, navíc je ekologická i ekonomická.

Daniela Zelenková

O zdraví člověka jsem se zajímala už na ZŠ jako Mladý zdravotník. Fascinovala mě psychologie i to jak to všechno v našem těle funguje. Na vysoké škole jsem se začala intenzivně věnovat józe a makrobiotice. Začala jsem objevovat fungování přírodních zákonů a praktikovat přírodní životní styl. Harmonický vztah k přírodě i odkaz našich předků promítám do výchovy svého téměř dvouletého syna Vojtíška. Nyní se věnuji studiu přírodní léčby.

14:00 - 15:45

Žena a její ženství po porodu

Žena a její ženství po porodu - ve vztahu l sobě, partnerovi, dětem

Jak prožívat svůj život "ženský" život plně a radostně.

Aliana Clarte

Vystudovala DAMU, obor režie-dramaturgie. V současné době žije v Českých Budějovicích.

Tématu ženy a ženství se intenzivně věnuje již 12 let. Zkušenosti čerpá převážně z vlastních prožitků. Pořádá semináře a přednášky, nyní zejména ve spolupráci s MUDr. Michaelou Bernardovou, a terapeutická sezení pro muže i ženy. V současnosti se zabývá zejména tématem otevírání mužského a ženského principu v nás. Danou-Sofií Tarou momentálně připravuje cyklus rozhovorů na téma ženské cykličnosti a otevírání ženského principu v nás.

Unschoolující matka čtyř dětí.

16:00 - 17:45

Respekt k ditěti nejen díky M. Montessori

Jak dopřát dítěti hranice, o které se může opřít, a zároveň mu dopřát svobodnou vůli. Jak být respektující k jeho vývoji a jeho aktuálním potřebám? Díky přístupu Marie Montessori (MM) k výchově a vzdělávání dětí si řekneme, jak to může být jednoduché.

Vyzkoušíme si řadu pomůcek dle MM, zmíníme nejdůležitější principy pedagogiky MM. Budeme se také zabývat tzv. senizitivními obdobími v raném dětském věku a nebo tím, jak lze uzpůsobit domácí prostředí.

Ke slovu přijde i krátká relaxace a samozřejmě prostor pro dotazy.

Lenka Hůlková

Je fascinovaná dokonalostí dětské duše a mysli a stále se učí, jak dát nové lidské bytosti dostatek prostoru, podpory, důvěry a lásky. V současnosti se věnuje studiu montessori pedagogiky a jejímu užívání v praxi.

15 let pedagogické praxe, zaměření na alternativní metody výuky cizích jazyků (učitelka, metodička, lektorka metodických kurzů pro učitele jazyků, šéfredaktorka kreativního metodického časopisu SGUNschrift, autorka kreativních učebních materiálů).

Nyní na mateřské dovolené s dvouletým synkem, který přišel na svět přirozeným porodem v Rakousku.Před MD založila a poté 7 let vedla Goethe-Zentrum pod Jihočeskou univerzitou, kulturně-vzdělávací centrum a knihovnu.

6 let se věnuje meditacím, alternativní léčbě a alternativnímu přístupu k životu, energiím a vesmíru (včetně duchovních přístupů k životu a světu).

18:000 - 19:45

Tance dávných tradic

Tance dávných tradic jsou posvátné tance z různých tradic a kultur, které v každém z nás vytvářejí pocity klidu, míru a harmonie. Slova, pohyby i tóny která při tancích vyslovujeme nás spojují s danou kulturou a umožňují nám ji blíže pochopit.

Smyslem tanců není vystoupení, ale účast a prožitek.

Jana Talichová

Vystudovala jsem obor rehabilitace na ZSF a zatím nedokončila poslední rok studia Psychologie na PF.

Zajímám se o práci se ženami a tématy, které se žen bytostně týkají. Věnuji se Tantra-józe pro ženy a tancům dávných tradic.

V tuto chvíli mě však nejvíce zaměstnává naše tříměsíční dcera Johanka.:-)

Před mateřskou dovolenou jsem pracovala v projektu Pracovní perspektiva v souladu s rodičovstvím podpořeném ESF (Evropskými sociálními fondy), který podporoval maminky na mateřské dovolené a rodiče dětí do 15let.

Kontakt