Respekt k porodu ČB
Respekt k porodu ČB
Respekt k porodu ČB

V radostném očekávání

23. – 25. 5. 2012

Informativní festival o těhotenství, porodu, mateřství a rodičovství

Na počátku tradice Světového týdne respektu k porodu stál muž, Francouz Bernard Bell, který spolu se svou ženou hledal přívětivé místo, kde by se mohlo narodit jejich první dítě. Nyní má již děti tři a jeho myšlenka humanizace porodnictví se šíří dál. České Budějovice se k této akci připojují již potřetí.

Přednášky, promítání filmu, diskuse, burza a prodej látkových plen (Společnost Rosa), výstava a prodej inspirativního čtení, šátků na nošení dětí a občerstvení od Dobráka.

Místo setkání, sdílení a předávání zkušeností. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem můžeme dítě přivítat do toho světa a jak ho tímto světem provázet.

Vstupné na jednotlivou přednášku 100,- Kč, celofestivalové vstupné 300,- Kč

Program

Středa 23. 5. 2012

15:15 - 17:15

Co nás ovlivňuje a omezuje v těhotenství a při porodu

Nezdravá přesvědčení, která jsme získali během života nás omezují a vytvářejí stres. Tento stres ovlivňuje výrazně i celé těhotenství a průběh porodu. Existují ale cesty, jak se svých omezení zbavit a eliminovat jejich vliv.

Mirek Vojáček

Mirek Vojáček, otec tří dětí, pomáhá nalézt lidem vnitřní klid, sílu a svobodu. Na jeho terapeutických sezeních a seminářích se dějí v myslích lidí zázraky. Stačí k  tomu jednoduché pravidlo: „Jediné, co můžeme změnit, jsou naše vnitřní nastavení. Změníme-li je, změní se i svět, ve kterém žijeme.”

www.mirekvojacek.cz

17:30 - 19:00

Orgasmický porod

Film americké režisérky Debry Pascali Bonaro, iniciátorky Mezinárodní iniciativy za porodní péči pro matku a dítě, celosvětově známou pod zkratkou anglického názvu IMBCI – The International MotherBaby Childbirth Initiative.

Orgasmický porod je film radostný, smyslný a revoluční. Porod zobrazuje jako nedílnou součást ženské sexuality a přehlížené lidské právo.

Ženy ve filmu rodí nerušeně, volně se pohybují podle svého vnitřního porodního rytmu. Se svými partnery se smějí, líbají a při kontrakcích mručí. Protipólem jsou záběry žen připoutaných k fetálním monitorům, obklopených cizími lidmi. Hovoří také porodní asistentky, lékaři a lékařky. Orgasmický porod zblízka osvětluje přístup k porodu, který je nejen mnohem příjemnější, ale také bezpečnější a zdravější pro matku i dítě.

Film je v původním znění s českými titulky.

USA 2008, 85 minut, režie: Debra Pascali Bonaro

Promítání filmu

Čtvrtek 24. 5. 2012

15:15 - 17:15

Koncept kontinua aneb rodičem beze stresu

V knize Koncept kontinua popisuje autorka výchovu dětí u indiánského kmene Yeguánů. Tyto děti jsou jiné než naše v civilizaci vychovávané děti. Tuto zvláštní výchovu jsme se rozhodli v českém jazyce nazývat instinktivním nebo přirozeným rodičovstvím.

Instinktivní rodičovství je založeno na prapůvodních způsobech výchovy dětí. Díky reagování na potřeby dítěte vytváří velmi silnou vazbu rodič-dítě. Děti, na jejichž potřeby je reagováno, nepláčou, jsou klidnější, usměvavější, učenlivější, samostatnější.

Petra Janoušková

Ing. Petra Janoušková praktikuje s dcerou od narození výše uvedený přístup (instinktivní rodičovství). Vede semináře na toto téma v pražském A-centru i v dalších MC a spolupracuje s paní Borou Berlinger, překladatelkou knihy Koncept kontinua. Publikovala článek o přirozené hygieně kojenců v časopisech Betynka, Zrnění.

www.duverujsveintuici.cz

17:30 - 19:00

Děti jsou naši učitelé a my jsme učitelé našich dětí - hledání rovnováhy

Děti nás učí dívat se na sebe a svět jinak, než jsme zvyklí. Pokud vnímáme a nasloucháme, můžeme dojít k zajímavému poznání a změnám v sobě. Děti od nás potřebují lásku, ochranu, péči a uvedení do zákonitostí života na planetě Zemi. Náš život s dětmi můžeme vnímat jako vzájemné obdarovávání se a společný vývoj našich osobností.

Zkušenost s domácím vzděláváním.

Aliana Clarte

Na všechno možné máme spoustu škol, na každou odbornost, ale na „odbornost rodičovství” jich moc nenajdeme.

Jelikož mám čtyři děti a sama jsem se v dětství necítila úplně šťastná, začala jsem se asi před čtrnácti lety zajímat o to, co mohu já jako rodič dělat, aby mé děti nemusely v dospělosti řešit v takové míře primární problémy (nejistotu, strach, sebevědomí, spoluvědomi...apod) jako já. Postupně jsem se seznamovala s různými názory, metodami a pohledy. To co mi rezonovalo uvnitř mého srdce, jsme se snažila převádět do každodenního života. Velice záhy jsem zjistila, že abych mohla udělat změny ve výchově dětí, musím nejprve udělat změny v sobě. Dnes se nedržím žádné vyhraněné teorie ani systému, ale převážně své intuice. Je to má cesta poznání a ráda se o své zkušenosti podělím.

Pátek 25. 5. 2012

12:45 - 13:45

Znaková řeč pro batolata - program Baby Signs

Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše nemluvně říci, nebo proč pláče?

Znaková řeč pro slyšící batolata - program Baby Signs je snadný a přirozený způsob, jak se dorozumět s vaším dítětem, ještě před tím než je schopné mluvit. Znakující miminka tak získávají jedinečnou možnost podělit se o svůj svět se svými nejbližšími a rodiče si užívají větší pohody, která nastane, když se dozví bez slziček a nářku, co jejich ratolest chce nebo potřebuje

Markéta Kastnerová

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. v současné době provozuje Ordinaci přírodní psychosomatické léčby v Českých Budějovicích. Věnuje se homeopatickému a výživovému poradenství, zaměřuje se na prevenci onemocnění. Jako výživový poradce se věnuje zdravotním problémům spojeným s rizikovým životním stylem, řešení nadváhy, obezity, anorexie a bulimie. Od roku 2010 provozuje v Českých Budějovicích a v Praze Školu přírodní medicíny, propojující znalosti klasické a přírodní medicíny

www.prirodnimedicina.com

Je matkou tří dětí a od roku 2008 se věnuje rozvoji komunikace u dětí prostřednictvím znakové řeči pro batolata Baby Signs. Více informací naleznete na stránkách

www.mudrkastnerova.cz

14:00 - 15:30

Jak prožít těhotenství v radosti

Jaké mají ženy potřeby a jaká očekávání v souvislosti s péčí během těhotenství. Jak může porodní asistentka pečovat o ženu v době těhotensví.

Marie Vnoučková

Soukromá porodní asistentka, viceprezitentka Unie porodních asistentek. Stála u zrodu Hnutí za aktivní mateřství v roce 1999 a České asociace dul o dva roky později. Pracovala vždy převážně v primární péči. Tíhne k práci, která kromě zdravotního, má i aspekt sociální. Zdraví je bio-psycho-sociální blaho.

15:45 - 17:15

Možnost volby - porod jako přirozený proces

Porod je přirozený projev ženského organizmu, do kterého není nutno zvenčí zasahovat. Zdravotnický personál je od toho, aby ženě pomohl, ulehčil, aby jí podpořil a povzbudil. Není tu proto, aby jí diktoval, co má dělat, jak se má položit, kdy má tlačit, že má být potichu apod.

Všechno, co se během porodu děje, má vliv na to, jak bude žena vnímat po porodu sebe sama. Zrovna tak to může ovlivnit její vztah k dítěti, její vztah k partnerovi, ale i celkově vztah ke společnosti, a to nejen těsně po porodu, ale na celý život.

Má žena právo zvolit si, kde a jak přivede své dítě na svět? Jak se vyvíjí současná situace v České republice?

Zuzana Štromerová

Porodní asistentka s třicetiletou praxí, pracovala patnáct let v pražském Ústavu péče o matku a dítě. Zkušenosti získané na stážích v zahraničí pro ni znamenaly zlom v jejím postoji k porodnickým praktikám a vedení porodu. Od té doby propaguje přirozený porod a usiluje o zlepšení podmínek rodících žen a možnost jejich svobodného výběru místa včetně zajištění odborné asistence. Založila Centrum aktivního porodu a Porodní dům U čápa. V roce 2004 získala mezinárodní cenu Kolumbijské univerzity.

www.pdcap.cz

17:30 - 19:30

Porod bez bolesti - nejkrásnější začátek života

Jak by se vám líbilo porodit své miminko s úplným minimem nepohodlí? Třeba docela bezbolestně? Přesně tak to můžete mít, stačí když se při porodu dokonale uvolníte.

Problémem dnešní doby je, že rodící žena je ve velkém stresu, celé její tělo je stažené, a proto jí něco tak přirozeného a normálního, jako je porod dítěte, nakonec bolí. Nádherných porodů je pomálu. Díky ústní i písemné tradici předávané z ženy na ženu, z kamarádky na kamarádku, z matky na dceru ..., se vytvořil obraz porodu jako hororového utrpení, které se prostě musí už nějak přežít. V takovém prostředí se jen velmi těžko dokážeme přesvědčit o opaku.

Známe z vyprávění, že naše babičky (africké ženy, čínské ženy...) si prostě jen tak odskočily od práce třeba na poli, porodily dítě a zase se ke své práci vrátily. I v dnešní době existují výjimečné případy žen, které rodí bez bolesti a bez nejmenších potíží.

Tato přednáška tedy bude o tom, jak se na porod připravit a co může moderní žena udělat pro to, aby své miminko porodila co nejbezpečněji a celý porod prožila v klidu a pohodě. A tím samozřejmě připravila i nádherné přivítání novému člověku - jejímu miminku.

Veronika Vojáčková

lektorka přípravy na porod bez bolesti

www.porodbezbolesti.cz

Kontakt